Het bedrijf

Trinova is in 2005 opgericht door mij, Maarten Jansen. Ik ben begonnen met een hoveniersbedrijf, en heb me in de jaren daarna gespecialiseerd in de boomverzorging. Sinds 2009 is Trinova Boomspecialist opgericht.

Mijn doel is om de bomen in de omgeving van het Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Nootdorp en Den Haag gezonder en mooier te maken, door goed en vakkundig onderhoud, zodat de boom zijn natuurlijke vorm behoud. Soms is het niet anders en moet toch een boom verwijderd worden.

De klant staat bij mij centraal. Ik probeer uw wensen en ideeën om te vormen tot een kwalitatief verantwoorde boom passend in het geheel. Ik werk zo veel mogelijk met milieuvriendelijke producten. Al het snoeiafval wordt versnipperd en gebruikt als grondverbeteraar of omgevormd tot compost. Voor de smering van de kettingzaag gebruik ik koolzaad bio-olie.

logo_bvc logo_kpb

Boombeheer en boomverzorging vereist gedegen kennis, kunde en training waarbij veiligheid en ergonomisch werken een belangrijke rol speelt. Een European Tree Technician kan u voorzien van advies om uw boom op de juiste manier te onderhouden en te verzorgen. Voor de uitvoering hiervan kunt u een European Tree Worker inschakelen.

Wij leggen u graag het verschil uit tussen een European Tree Technician en een European Tree Worker.

Wat is een European Tree Technician?

Een European Tree Technician is een allround boomtechnisch adviseur en kunt u inzetten voor bijvoorbeeld een Bomen Effect Analyse (BEA), boominventarisaties, inventarisatie van waardevolle en monumentale bomen, visuele boomveiligheidscontrole (VTA), nader boomonderzoek, groeiplaatsonderzoek, planvorming en boombeleid, toezicht houden bij bomen (bomenwacht), verplantbaarheidsonderzoek etc.

Hij is gespecialiseerd in boomadvies en boomverzorging en is hierdoor in staat deskundige inspecties, onderzoeken en analyses voor u uit te voeren. Aan de hand van de uitkomsten hiervan stelt hij een plan van aanpak voor u op. Afhankelijk van de vraag kan dit gaan om advies over boombeheer of sortimentsadvies, maar ook over inkoop van bomen en groen. Een European Tree Technician is in de praktijk vaak de schakel tussen u en diegene die de uitvoering gaat doen. Hij brengt het technisch advies uit. De uitvoering hiervan wordt in de praktijk vaak uitbesteed aan een European Tree Worker.

Wat is een European Tree Worker?

Een European Tree Worker is gespecialiseerd in de uitvoering van boombeheer en boomonderhoud. Zo kunt u hem inzetten om bomen aan te planten, te onderhouden, te rooien, snoeien en verplaatsen, voor het inrichten van de groeiplaats of om de groeiplaats te verbeteren. Hij richt zich voornamelijk op individuele bomen in parken, tuinen of langs wegen.

Een European Tree Worker bezit de kennis om ziekten en aantastingen van uw bomen te herkennen. Hij heeft kennis van de ontwikkeling en ouderdomsstadia van bomen, omgevingsfactoren en bodemkunde. Een European Tree Worker wordt vaak ingeschakeld door een European Tree Technician om het advies en/of plan van aanpak voor u in de praktijk uit te voeren.

Voor de praktische kant van boomverzorging weet de European Tree Worker wat nodig is om de veiligheid tijdens de uitvoering te waarborgen en om ergonomisch te werken. Denkt u hierbij aan de juiste klimtechnieken en het werken met zagen en hoogwerkers.

Een European Tree Worker is daarnaast op de hoogte van relevante juridische wetten en regelgeving en houdt daar tijdens zijn werkzaamheden rekening mee.

Trinova is in het bezit het European Treeworker Certificaat en het certificaat European Tree Technician. Beide certificaten zijn internationaal erkend en staan voor gedegen vakkennis, met aandacht voor veiligheid, natuurbehoud en milieubescherming.

ContactTrinova
Veenakkerweg 5a
2635 NC Den Hoorn zh
Tel. 06-40407895
nino@hoveniertrinova.nl